Kasulikud mudelid

 • Nõustamine
 • Otsingute teostamine varasemate õiguste osas
 • Strateegia väljatöötamine, asjaajamine registreerimisel
 • Muudatuskannete teostamine
 • Registreeringute pikendamine
 • Lepingute koostamine
 • Litsentsilepingute koostamine
 • Esindamine vaidlustes ja läbirääkimistel
 • Esindamine õigusrikkumiste juhtudel
 • Esindamine Patendiametis, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtus
 • Teenuste osutamine ülemaailmselt meie partnerite ja kolleegide vahendusel
Top