swiss replica Intels Estonia

MEIST

INTELS Patendibüroo OÜ on asutatud 1993. aastal, omades 25-aastast kogemust intellektuaalomandi õiguskaitse valdkonnas, sealjuures on meie põhitähelepanu suunatud tööstusomandi õiguskaitsele. Oleme nõustanud ja esindanud ülemaailmse mainega suurkorporatsioone.

Pakume kõiki teenuseid seoses tööstusomandi õiguskaitse ja nendega seotud vaidlustega. Nõustame ja abistame kohalikke ja välismaiseid kliente kõigis tööstusomandi valdkondades, sh kaubamärkide, domeeninimede, disainide, geograafiliste tähiste, leiutiste (patendid ja kasulikud mudelid) õiguskaitsega seotud küsimustes, sealjuures teostame varasemate õiguste otsinguid (nt vajalikud kliendi kaubamärgi kasutamise väljaselgitamiseks), koostame lepingute projekte, tegeleme võltskaubaga ning esindame kliente haldusorganites ja kohtutes.

Kaubamärgid

Pakume kaubamärkide õiguskaitsega seotud kõiki teenuseid, sh tegeleme vaidlustega.

Pakume Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste kaubamärkidega seotud teenuseid, samuti kaubamärkidele õiguskaitset ülemaailmselt meie partnerite ja kolleegide kaudu.

Disainid

Pakume disainide õiguskaitsega seotud kõiki teenuseid, sh tegeleme vaidlustega.

Pakume Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste disainidega seotud teenuseid, samuti disainide õiguskaitset ülemaailmselt meie partnerite ja kolleegide kaudu.

Domeeninimed

Pakume domeeninimede registreerimise, pikendamise, muudatuskannete ja õiguskaitsega seotud teenuseid.

Domeeninimesid tippdomeeni .ee alla registreeritakse akrediteeritud registripidajate vahendusel. Vaidlusi lahendatakse kohtuväliselt, Domeenivaidluste Komisjonis või kohtus.

Geograafilised tähised

Pakume geograafiliste tähiste õiguskaitsega seotud teenuseid, sh tegeleme vaidlustega.

Patendid

Pakume patentide õiguskaitsega seotud teenuseid, sh tegeleme vaidlustega.

Kasulikud mudelid

Pakume kasulike mudelite õiguskaitsega seotud teenuseid, sh tegeleme vaidlustega.

Volinikud

ALLA HÄMMALOV

Juhatuse liige, tegevjuht

 +372 7 420 401

 alla@intels.ee

JUHAN HÄMMALOV

Juhatuse liige

 +372 7 420 401

 juhan@intels.ee

Liikmelisus ametialastes organisatsioonides

Kontakt

Top