RIINA PÄRN

Andmed

 • Riina Pärn
 • Tel: 742 0910
 • E: riina@intels.ee
 • Keeled: eesti, inglise, vene

Kvalifikatsioon

 • Eesti ja Euroopa kaubamärgivolinik
 • Eesti ja Euroopa disainivolinik

Tegevusvaldkonnad

Kaubamärgid, disainid, domeeninimed, piraat- ja võltskaupadega seotud asjad, autoriõigus, kõlvatu konkurents, geograafilised tähised, kohtuvaidlused

Haridus

 • Majandusteaduskond, Tartu Ülikool (1996)
 • Õigusteaduskond, Tartu Ülikool (2005)

(kvalifikatsioonid võrdsustatud magistrikraadiga)

Töökogemus

Töötanud INTELS Patendibüroo OÜ-s alates selle asutamisest 1993. aastal. Omandanud Eesti kaubamärgivoliniku kutsekvalifikatsiooni ning Euroopa kaubamärgi- ja disainivoliniku kvalifikatsiooni 2004. aastal. Omab laialdast ja pikaajalist kogemust eelkõige kaubamärkide ja domeeninimede õiguste kaitsel ja kohtuvaidlustes, nende registreerimisel ja strateegiate väljatöötamisel, nõustades ja esindades kliente Eesti Patendiametis, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, Maksu- ja Tolliametis, kohtus; Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) ja Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonis (WIPO). Ta on nõustanud ja esindanud rahvusvahelise mainega suurkorporatsioone. Kuulub .ee Domeenivaidluste Komisjoni ning .eu domeenivaidluste lahendamiseks moodustatud Tšehhi Arbitraažikohtu vastavasse koosseisu, olles lahendanud mitmeid .ee ja .eu domeeninimede vaidlusi.

Liikmelisus organisatsioonides

 • European Communities Trademark Association (ECTA), nõukogu liige, Harmoniseerimise komitee liige
 • International Trademark Association (INTA)
 • International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
 • Eesti Patendivolinike Selts

Tunnustus

World Trademark Review (WTR) 1000 – The World’s Leading Trademark Professionals 2014. Recommended expert.
IP STAR – Managing Intellectual Property. World IP Survey 2014.

200-125   300-075   210-260   210-060   300-115   100-105   300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001  

Top