RIINA PÄRN

Andmed

  • Nimi: Riina Pärn
  • Telefon: 742 0401
 • Keeled: eesti, inglise, vene

Kvalifikatsioon

 • Eesti ja Euroopa kaubamärgivolinik
 • Eesti ja Euroopa disainivolinik

Tegevusvaldkonnad

Kaubamärgid, disainid, domeeninimed, piraat- ja võltskaupadega seotud asjad, autoriõigus, kõlvatu konkurents, geograafilised tähised, kohtuvaidlused

Haridus

 • Majandusteaduskond, Tartu Ülikool (1996)
 • Õigusteaduskond, Tartu Ülikool (2005)

(magistrikraadile vastavad kvalifikatsioonid, Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määrus nr 120)

Töökogemus

Töötanud INTELS Patendibüroo OÜ-s alates selle asutamisest 1993. aastal. Omandanud Eesti kaubamärgivoliniku kutsekvalifikatsiooni, samuti Euroopa kaubamärgi- ja disainivoliniku kvalifikatsiooni 2004. aastal. Omab laialdast ja pikaajalist kogemust eelkõige kaubamärkide ja domeeninimede õiguste kaitsel ja kohtuvaidlustes, nende registreerimisel ja strateegiate väljatöötamisel, nõustades ja esindades kliente Eesti Patendiametis, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, Maksu- ja Tolliametis, kohtus; Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) ja Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonis (WIPO). Ta on nõustanud ja esindanud rahvusvahelisi suurkorporatsioone ning ülemaailmselt tuntud kaubamärkide omanikke. Ta kuulub domeenivaidluste kohtuväliseks lahendamiseks moodustatud .ee Domeenivaidluste Komisjoni ning .eu domeenivaidluste lahendamiseks moodustatud Tšehhi Arbitraažikohtu vastavasse koosseisu, olles lahendanud mitmeid .ee ja .eu domeeninimede vaidlusi.

Liikmelisus organisatsioonides

 • European Communities Trademark Association (ECTA), nõukogu liige, Harmoniseerimise komitee liige
 • International Trademark Association (INTA)
 • International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
 • Eesti Patendivolinike Selts
 • Patendivolinike Koda

Tunnustused

  • World Trademark Review (WTR) 1000 – The World’s Leading Trademark Professionals. Recommended individual 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
 • IP STAR – Managing Intellectual Property. World IP Survey 2014, 2016, 2017, 2018, 2019.
 • Best Lawyers 2017, 2018
Top