JUHAN HÄMMALOV

Andmed

  • Nimi: Juhan Hämmalov
  • Amet: Juhatuse liige
  • Telefon: 742 0401
 • Keeled: eesti, inglise, vene, saksa

Kvalifikatsioon

 • Eesti ja Euroopa patendivolinik
 • Eesti ja Euroopa kaubamärgivolinik
 • Eesti ja Euroopa disainivolinik

Tegevusvaldkonnad

Leiutised, kaubamärgid, disainid, geograafilised tähised, kohtuvaidlused

Haridus

 • Füüsika-keemiateaduskond, Tartu Ülikool (1970)
 • Metroloogia Teaduslik Uurimisinstituut, St. Peterburg, Ph.D. (1989)

Töökogemus

INTELS Patendibüroo OÜ asutajaliige. Omandanud Eesti patendivoliniku kutsekvalifikatsiooni 2000. aastal ja Eesti kaubamärgivoliniku kutsekvalifikatsiooni 2002. aastal, Euroopa patendi-, kaubamärgi- ja disainivoliniku kvalifikatsiooni 2004. aastal. Enne INTELS Patendibüroo OÜ asutamist töötas teaduri ja lektorina Tartu Ülikooli füüsikateaduskonnas alates 1970. aastast. Omab laialdast ja pikaajalist kogemust kõigis tööstusomandi valdkondades, eelkõige leiutiste ning kaubamärkide õiguste kaitsel ja kohtuvaidlustes, nende registreerimisel ja strateegiate väljatöötamisel, nõustades ja esindades kliente Eesti Patendiametis, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, kohtus, Euroopa tasandil Euroopa Patendiametis. Omab pikaajalist kogemust patendidokumentide koostamisel. 

Liikmelisus organisatsioonides

  • International Trademark Association (INTA)
  • International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
  • Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI)
  • Licensing Executives Society International (LES)
  • The Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA)
  • European Patent Institute (epi)
  • Patendivolinike Koda
Top