Geograafilised tähised

  • Nõustamine
  • Otsingute teostamine varasemate õiguste osas
  • Taotluse koostamine ja esitamine, asjaajamine registreerimisel
  • Lepingute koostamine
  • Esindamine vaidlustes ja läbirääkimistel
  • Esindamine õigusrikkumiste juhtudel
  • Esindamine Patendiametis, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtus
  • Esindamine Maksu- ja Tolliametis (nt tolli poolt õigustrikkuva kauba kinnipidamisega seotud menetluses; meetmetaotluste esitamine tollile)
Top