• English

Patendid

Leiutisi kaitstakse kas patendi või kasuliku mudelina. Erinevalt patentidest omavad kasulikud mudelid üldjuhul madalamaid nõudmisi leiutustasemele, samuti on kasulike mudelite puhul õiguskaitse saavutamise menetlus kiirem, odavam ning lihtsam võrreldes patentide õiguskaitsega, kuid kasuliku mudeli taotlejal lasub vastutus leiutise uudsuse ja leiutustaseme osas.

Pakume kõiki patendi õiguskaitsega seonduvaid teenuseid, sh:

 •  nõustamine
 • otsingute teostamine
 • strateegia väljatöötamine
 • dokumentide vormistamine
 • taotluste esitamine
 • asjaajamine leiutise registreerimisel
 • registreeringute pikendamine
 • muudatuskannete teostamine
 • lepingute vormistamine
 • litsentsimine
 • esindamine vaidlustes ja läbirääkimistel, sh kohtuvaidlustes
 • esindamine kliendi patendi õigusrikkumiste juhtudel
 • esindamine Patendiametis, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtutes
 • esindamine Euroopa Patendiametis (EPO)
 • teenuste osutamine ülemaailmselt meie partnerite ja kolleegide vahendusel