• English

Kasulikud mudelid

Leiutisi kaitstakse kas patendi või kasuliku mudelina. Erinevalt patentidest omavad kasulikud mudelid üldjuhul madalamaid nõudmisi leiutustasemele, samuti on kasulike mudelite puhul õiguskaitse saavutamise menetlus kiirem, odavam ning lihtsam võrreldes patentide õiguskaitsega, kuid kasuliku mudeli taotlejal lasub vastutus leiutise uudsuse ja leiutustaseme osas.

Pakume kõiki kasuliku mudeli õiguskaitsega seonduvaid teenuseid, sh:

 • nõustamine
 • otsingute teostamine
 • strateegia väljatöötamine
 • dokumentide vormistamine
 • taotluste esitamine
 • asjaajamine kasuliku mudeli registreerimisel
 • registreeringute pikendamine
 • muudatuskannete teostamine
 • lepingute vormistamine
 • litsentsimine
 • esindamine vaidlustes ja läbirääkimistel, sh kohtuvaidlustes
 • esindamine kliendi kasuliku mudeli õigusrikkumiste juhtudel
 • esindamine Patendiametis, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtutes
 • teenuste osutamine ülemaailmselt meie partnerite ja kolleegide vahendusel