• English

Disainid

Pakume kõiki disainide õiguskaitsega seonduvaid teenuseid, sh nõustame ja esindame kliente kohtu- ja kohtuvälistes vaidlustes.

Pakume teenuseid seoses Eesti disainidega, Euroopa Ühenduse disainidega ja rahvusvaheliste disainidega, ning ülemaailmselt meie partnerite ja kolleegide vahendusel.

Meie teenused hõlmavad muuhulgas:

 • nõustamine
 • otsingute teostamine varasemate õiguste osas
 • strateegia väljatöötamine
 • dokumentide vormistamine
 • taotluste esitamine
 • asjaajamine registreerimisel
 • registreeringute pikendamine
 • muudatuskannete teostamine
 • lepingute vormistamine
 • litsentsilepingute koostamine
 • esindamine vaidlustes ja läbirääkimistel, sh kohtuvaidlustes
 • esindamine kliendi disaini õigusrikkumiste juhtudel
 • esindamine Patendiametis, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtutes
 • esindamine Euroopas Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM)
 • esindamine Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonis (WIPO)
 • esindamine Maksu- ja Tolliametis (nt tolli poolt õigusi rikkuva kahtlusega kauba kinnipidamisega seotud menetluses; meetmetaotluste esitamine tollile)
 • teenuste osutamine ülemaailmselt meie partnerite ja kolleegide vahendusel