Domeeninimed

 • Otsingute teostamine varasemate õiguste osas
 • Registreerimine
 • Halduskontaktiks määramine
 • Muudatuskannete teostamine
 • Registreeringute pikendamine
 • Lepingute koostamine
 • Esindamine vaidlustes ja läbirääkimistel
 • Esindamine kohtus
 • Esindamine Domeenivaidluste Komisjonis (.ee domeenivaidlused)
 • Esindamine Tšehhi Arbitraažikohtus (.eu domeenivaidlused)
 • Esindamine Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonis (WIPO) (nt .com domeenivaidlused)
Top