• English

Office-Intels-EstoniaINTELS Patendibüroo OÜ on asutatud 1993. aastal. Omame 20-aastast kogemust intellektuaal- ja tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas, millest meie põhitähelepanu on suunatud tööstusomandi  õiguskaitse valdkonnas teenuste osutamisele, sh tegeledes vaidluste lahendamisega. Nõustame ja abistame kohalikke ja välismaiseid kliente kõigis tööstusomandi valdkondades, sh kaubamärkide, domeeninimede, disainide, geograafiliste tähiste, leiutiste (patendid ja kasulikud mudelid) õiguskaitsega seotud küsimustes, sealjuures teostame varasemate õiguste otsinguid (nt vajalikud kliendi kaubamärgi kasutamise väljaselgitamiseks), koostame lepingute projekte, tegeleme võltskaubaga. Meie klientide hulka kuulub ülemaailmselt tuntud ettevõtteid ning ülemaailmse mainega kaubamärkide omanikke.

Omame märkimisväärset ja pikaajalist kogemust klientide nõustamisel ja esindamisel erinevates vaidlustes, sh kohtuvaidlustes. Meie igapäevase tegevuse hulka kuulub klientide abistamine ja esindamine erinevates tööstusomandi vaidlustes kas neile kuuluvate õiguste kaitsel või nende vastu suunatud rünnakutes, seda ka tulenevalt asjaolust, et Eesti ühinemine Euroopa Liiduga alates 2004. aastast on kaasa toonud erinevate konfliktide arvu kasvu ning vajaduse nende lahendamise järele. Seega aitame lahendada klientide vaidlusi tööstusomandi valdkonnas ning leida parimaid strateegiaid antud vallas.

Oma ülesannete täitmisel esindame kliente Eesti tasandil Patendiametis, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, Maksu- ja Tolliametis, kohtutes; Euroopa tasandil Siseturu Ühtlustamise Ametis (kaubamärgid ja disainid) (OHIM) ja Euroopa Patendiametis (EPO); rahvusvahelisel tasandil Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonis (WIPO). Oma partnerite ja kolleegide vahendusel teistes riikides pakume teenuseid ülemaailmselt. Lisaks sellele tegeleme ka domeeninimede vaidlustega. Nii näiteks esindame kliente .ee, .eu ja .com domeeninimede kohtuvälistes vaidlustes Domeenivaidluste Komisjonis (.ee), Tšehhi Arbitraažikohtus (CAC) (.eu) ning WIPO Arbitraaži- ja Lepituskeskuses (.com).

Tänasel päeval kujutab INTELS erinevate büroode võrgustikku endistes Nõukogude Liidu vabariikides. Taoline võrgustik võimaldab osutada klientidele teenuseid nendes riikides soodustingimustel.

Intels VõrgustikINTELS büroode võrgustik hõlmab järgnevaid riike:

INTELS Patendibüroo OÜ on järgnevate rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide liige:

  • Rahvusvaheline Kaubamärgiassotsiatsioon (INTA)
  • Kaubamärgivolinike Instituut (ITMA)
  • Intellektuaalomandi Volinike Rahvusvaheline Föderatsioon (FICPI)
  • Intellektuaalomandi Kaitse Rahvusvaheline Assotsiatsioon (AIPPI)
  • Euroopa Ühenduse Kaubamärgiassotsiatsioon (ECTA)
  • Litsentsimise Rahvusvaheline Ühing (LES)
  • Eesti Patendivolinike Selts
2013_Eduka-Eesti-Ettevõtte-tunnistus IP-STAR_Certificate_Riina-Pärn